Скачать шаблон Joomla с JooMix.org

Шуъбаи кадрҳо

АСОЕВ САИДМУҲАММАД ПАРВИЗОВИЧ

Аз соли 2020 сардори шуъба мебошад

Бо таъсис ёфтани Донишгоҳи давла- тии тиббии Хатлон шуъбаи кадрҳо низ моҳи марти соли 2016 ташкил шуда, Низомномаи он бо қарори Шӯрои олимони ДДТХ аз 26 марти соли 2016 тасдиқ гардидааст.

Шуъбаи кадрҳо фаъолияти худро дар асоси Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷи- кистон, Қонунҳои амалкунандаи дахлдори соҳа, қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ ки Ҷумҳурии Тоҷикистон онҳоро эътироф на- мудааст, Оинномаи донишгоҳ, шартномаи коллективӣ, фармоишу супоришҳои ректори донишгоҳ, қарорҳои Шӯрои олимон, Низомномаи шуъба ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба роҳ мондааст.

Шуъбаи кадрҳо фаъолияташро дар самти қабул, аз кор озод намудан, гузаштан аз як вазифа ба вазифаи дигар ва мураттаб сохтани сафарҳои хизматӣ, ба қайд гириф- тани варақаҳои корношоямӣ, равобит бо шуъбаҳои суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳуҷҷатҳои оморию бақайдгириро пеш бурдааст.

Айни замон ҳайати шуъбаи кадрҳо аз

як нафар сарвари сабти низомӣ - Сафарова Г.М., ва як нафар мутахассиси шуъбаи кадрҳо - Халифаева Ф.И. иборат аст.

Дар Донишгоҳ то имрӯз ҳамагӣ 270 нафар кор ва фаъолият менамояд. Аз шумо- раи умумии кормандон 140 нафар ё худ 60%

-ро ҳайати профессорону омӯзгорон ташкил додааст.

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел кадров

АСОЕВ САИДМУХАММАД ПАРВИЗОВИЧ

С 2020 года является начальником отдела. В 2016 году, при основании Хатлонского государственного медицинского университета, совместно был создан отдел кадров, а его Устав был утвержден Ученым советом ХГМУ 26 марта 2016 года.

Отдел кадров действует в соответствии с Трудовым кодексом Республики Таджикистан, соответствующими законами, постановлениями Правительства Республики Таджикистан, международно-правовыми актами, признанными Республикой Таджикистан, уставом вуза, коллективным договором, приказами Ректора, постановлениями Учёного совета и другими нормативнопра- вовыми актами.

Отдел кадров работает в сфере приема на работу, увольнения, перевода с одной должности на другую и организации коман- дировок, оформления больничных листов, связи с отделами социального страхования и статистической регистрации документов.

В настоящее время штат отдела ка- дров состоит из одного начальника военно- го-учётного стола - Сафарова Г.М. и одного специалиста отдела кадров - Халифаева Ф.И.

На сегодняшний день, количество утверждённых штатов Университета состав- ляет 270 сотрудников. Из общего числа со- трудников 140 человек или 60% составляет профессорско-преподавательский состав.

 

Таърихи ДДТХ

 

Тамос бо мо

МТД "Донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон"

  • Суроға: н.Данғара, кӯчаи Исмат Шариф - 3
  • Телефон: +992 3312 21034
  • Факс: +992 3312 21035
  • Email: info@khatmedun.tj
  • Шуъбаи таҳлил, назорат ва робита бо ҷомеа: +992 3312 21029

Маводҳои муфид