Скачать шаблон Joomla с JooMix.org

Маълумот (29)

Номгӯи адабиётҳои тавсиявӣ барои донишҷӯёни курси аввал

        

          Дар ҳақиқат, китоб манбаи дониш буда, тамоми бузургон ва донишмандони гузаштаи мо китобро яке аз беҳтарин арзишҳои зиндагӣ дониста онро «Аниси кунҷи танҳоӣ ва фурӯғи субҳи доноӣ » пиндоштаанд.  Китобхонию китобдӯстӣ шахсро ҳатман ба қуллаҳои мурод мерасонад ва мартабаашро дар байни ҷомеа баланд  мебардорад. Инсонро ҳимматбаланду қадршинос мегардонад.

           Раёсати  Донишгоҳи давлатии тиббии  Хатлон   барои оғози машғулиятҳо дар соли таҳсили 2016-2017 омодагиҳо гирифта, бо мақсади  боз ҳам иттилоотнок гардондани донишҷӯёни нахустини худ,   номгӯи китобҳои тавсиявиро барои фанҳое, ки  дар курси аввал истифода бурда мешаванд,   пешниҳод менамояд:

Фанни анатомияи одам

 

1.М.Г.Привес, Н.Г Лысенко, В.И.Бушкевич –Анатомия человека

2.М.Р.Сапин –Анатомияи одам ,том -1-2.

3.Ф.А.Абдураҳмонов-Анатомии  человека, том-1-2

 1. Х.М. Сафаров ,Ф.А.Абдураҳмонов –Атласи мухтасари анатомияи одам

5.Р.Д.Синельников –Атлас анатомия человека, том-1,2,3

6.В.П.Воробьев –Атлас  анатомия  человека  

7.В.Н.Тонков –Анатомия человека,

8.Г.Ф.Иванов Анатомия человека,том 1-2

           

Фанни забони тоҷикӣ

 

 1. Арзуманов С. Забони тоҷикӣ
 2. Асозода Х.,Кабиров Ш.,Анварӣ С. Забон ва адабиёти тоҷик

3.Бобомуродов Ш. Ҳамсадоҳои такрор дар забони адабии ҳозираи тоҷик

4.Бозидов Н. Пайвандакҳо дар забони адабии ҳозираи тоҷик

5.Ғаффоров Р.,Ҳошимов С., Камолиддинов Б-Услубшиносӣ

 1. Дастур ва маҷмӯи машқҳо оид ба омӯзиши имлои забони тоҷикӣ
 2. Грамматикаи забон ва адабиёти тоҷик
 3. Дастур ва маҷмӯи машқҳо оид ба омӯзиши аломатҳои китобӣ
 4. Дастур ва маҷмӯи машқҳо оид ба омӯзиши ҳуҷҷатҳои расмӣ

10.Девони одамушшуаро Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ

11.Забони адабии ҳозираи тоҷик қисми 1-2

12.Имлои забони тоҷикӣ

13.Исматов С.,Қурбонов С.,Ҷӯраев Б. Калимаҳои ташдиддор

14.Кабиров Ш.Тӯраҳасанов К.,Аюбова М.,Саидҷаъфаров О.,Қурбонов С. Забони тоҷикӣ

15.Кабиров Ш.,Исматов С. Вожаномаи мухтасари соҳавии русӣ ва тоҷикӣ

16.Кабиров Ш. Луғати омонимҳои забони тоҷикӣ

 

Фанни  таърих

 

1.Раҳмонов Э.Ш.Тоҷикон дар оинаи таърих  1.От  арийцев до Саманидов

2.Раҳмонов Э.Ш.Таджикистан по пути демократии и цивилизованного общества

3.Гафуров Б.Г. Таджики

4.История таджикского народа

5.А.С.Саидов., Х.К Иброҳимов  История таджикского народа

 

 

Фанни биология

 

1.Холбегов М.Ё., Ашуров А.Т. Биологияи тиббӣ. (курси лексияҳо)

2.Биология. Исмоилова Л.,Баҳромов А.М

3.Исмоилова ва дигарон Биологияи тиббӣ

4.Жимулёв И.Ф. «Общая и молекулярная генетика» 

5.Гайнутдинов И.К., Юровская Э.Д. Медицинская генетика

 

 

Фанни химия

 

1.Общая химия.Биофизическая химия.Химия биогенных элементов

учебник для медицинских вузов.Ю.А.Ершов ,В.А Попков

2.Практикум по общей химии.Биофизическая химия .Химия биогенных элементов.Учебное пособие.

3.Ҳоҷибоев Ю.,курси лексия аз кимиёи биоорганикӣ 

4.Ҳоҷибоев Ю., матни лексияҳо

5.Тюкавкина Н.А.,Бауков Ю.И биоорганическая химия

 1. Общая химия.Биофизическая химия. Химия биогенных элементов учебник для медицинских вузов Ю.А.Ершов., В.А.Попков., А.С. Берлянд

7.Сборник задач и упражнений по общей химии. В.А.Попков., С.А.Пузаков

 

Фанни забони лотинӣ

1.Чернявский М.Н. Латинский язык  и основы медицинской терминологии

2.Асосҳои истилоҳоти тиббӣ  

 1. Асосҳои истилоҳоти клиникӣ ва фармасевтӣ

 

 

Фанни информатика

 

1.Фигурнов Ю.В.IВМ для пользователя.Краткий курс

2.Микяев А.А.Настольная книга для пользователя IBM РС

3.Омельченко В.П. практикум по медицинской информатике

4.Симонович  А.А. практческая информатика

5.Аслонова Х.М., Солиев А.Г. информатика

6.Аслонова Х.М.,Сайфуллоев З.У информатикаи тиббӣ

7.Маҷмӯи корҳои лабараторӣ аз фанни информатика

 

Фанни физикаи тиббӣ

 

1.Н.М.Ливенцев.Курс физики для медвузов

2.А.Н.Ремизов Медицинская и биологическая физика

3.Дж.Мерион .Общая физика с биологическими примерами

4.Ю.А.Корнеев ,А.П.Коршунов ,В.И.Погадаев .Медицинская и биологическая физика

5.В.А.Владимров ,Д.И.Рощупкин, А.Я.Потопенко  Биофизика

 

Фанни забони англисӣ

 

1.А.М.Маслова, З.И. Вайнштейн, Л.С.Плебейская китоби забони англисӣ барои ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

2.Луғатҳо:луғати англисӣ-русӣ, луғати русӣ-англисӣ,луғати тиббии русӣ-англисӣ,англисӣ –русӣ

3.Китоби дарсӣ : Забони англисӣ барои навомӯзон  З.А.Муҳамадиева,

М.М.Акбарова , Г.Ҳ.Мирзоева

 

Фанни диншиносӣ

1.Абдуллозода Ш. Асосҳои диншиносӣ

2.Таърихи динҳо

3.Угринович Д.М Введение в теоретическое  религиоведение 

4.Васильев Л.С. История религии Востока

5.Абдулҳаев К.А. Основы эволюции идеи Бога в семитских религия

 

Фанни географияи Тоҷикистон бо асосҳои демография

 

1.Холбеков М.Ё. ва дигарон Курси лексияҳо аз фанни география

2.В.П.Максаковский.Экономическая и социальная география мира

3.Ю.Н.Гладкий, С.Б.Лавров Экономическая и социальная география мира

4.Борисов В.А.Демография

5.Бутов В.И.Демография

 

Фанни забони русӣ

 1. Юлдошев У.Р. “Учебное пособие для практических занятий по русскому языку для в Таджикском государственном медицинском университете ” (для студентов 1 курса)
 2. Юлдошев У.Р., Должикова В.А., Хайрова Х.И. “Учебное пособие по развитию русской профессиональной речи для студентов 2 курса медицинского университета”
 3. Юлдошев У.Р. “Обучение сочетаемости слов по теме “Моя специальность” (Методические разработки по русскому языку для студентов-медиков)”

Имрӯз барои ишғоли вазифаҳои холӣ барои омӯзгорон  дар ДДТХ   озмӯн баргузор гардид.

            Чуноне ки ба ҳамагон маълум аст Донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон, дар асоси Қарори  Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 феврали соли 2016,  дар ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон    таъсис ёфта, ки мақсад аз ташкил ёфтани ин муассисаи олӣ қонеъ намудани талаботи кишвар бо назардошти афзоиши аҳолии мамлакат  ба мутахассисони соҳаи тиб мебошад. 

           Лозим ба қайд аст, ки ба озмӯн беш аз 50 нафар устодону омӯзгорони варзида аз муассисаҳои олии кишвар ҳуҷҷат  пешниҳод намуданд, ки 11 нафари онҳо дорои дараҷаи илмӣ мебошанд. Ёдовар мешавем, ки барои соли якуми таҳсил дар донишгоҳи тозабунёд 5 кафедра таъсис дода шудааст ва  тибқи нақшаҳо ва сарбории  таълимӣ  аз  35  воҳиди корӣ иборат мебошад

            Зимнан,  Донишгоҳи тиббӣ моҳи майи соли равон дар асоси имтиҳоноти қабул 350 нафар довталабони  лаёқатмандро ба курси аввал қабул намудааст.   

           Раёсати донишгоҳ  барои амалӣ сохтани ҳадафҳои стратегии давлату ҳукумат оид ба омодасозии мутахассисони ба талаботи замон ҷавобгӯ тамоми  воситаҳоро  ба кор бурда,   барои   беҳтар намудани   шароиту имкониятҳои таълимӣ  ба  таври самарабахш кӯшиш хоҳад намуд.

 

Шумо нуқсонҳои мавҷудаи  узвҳои баданатонро бартараф кардан мехоҳед? Ва ё ба зебо гардонидани симои зоҳирии худ эҳтиёҷ доред?

 Пас ба Шуъбаи микроҷарроҳии реконструктивӣ ва пластикӣ дар н. Данғара муроҷиат намоед!

Мутахассисони шуъба барои ниёзмандон амалиётҳои зерини ҷарроҳиро бо сифати баланд ва нархҳои дастрас анҷом медиҳанд:

 • реплантатсия (пайвандсозии андомҳои кандашуда) ва реваскуляризатсияи (барқарор кардани хунгардиш) сегментҳои кандашудаи андомҳо;
 • барқарор кардани бандакҳои рагу асабии буридашуда;
 • нигоҳ доштани сегментҳои калон ҳангоми травмаи вазнини андомҳо;
 • аутотрансплантатсияи бофтаҳо;
 • гузоштани фистулаи артерио-венозӣ барои гузаронидани гемодиализ;
 • остеосинтези усухонҳои калони андомҳо ҳангоми шикасти устухон дар якҷоягӣ бо осеби рагҳои хунгузар ва ғайра;
 • аутотрансплантатсияи (аз як мавзеъ ба мазеи дигар кӯчонидан) комплекси бофтаҳо;
 • барқарор кардани бандаки рагу асаби андомҳо ҳангоми осеби пештар гирифтаи онҳо;
 • гузоштани анастомозҳои тестикуло-илеакалии варидӣ ҳангоми бемории варикоселе;
 • траспозитсияи (ҷойивазкунии) мушакиву тендонӣ ҳангоми осеби кӯҳнашудаи асабҳои андомҳо;
 • бартараф кардани контрактураи скарии пас аз сӯхтани андом бо усулҳои пластикаи мавзеӣ;
 • амалиётҳои реконструктивӣ ҳангоми контрактураи ишемикии Фолкман;
 • реконструксияи тендонҳову мушакҳо ҳангоми дефектҳои постравматикӣ;
 • бартараф кардани ҳернияҳои вентралӣ бо технологияи абдоминопластика.
 • бартарафсозии нуқсони модарзодӣ ба мисли каҷгарданӣ;
 • сохтани гӯшҳо;
 • ислоҳи лабчокии модарзодӣ;
 • резексияи шохаи дарунии асаби ҳалқии болоӣ дар беморони диққи нафас (астмаи бронхиалӣ);
 • уретропластика ҳангоми эпи ва намудҳои гуногуни гипоспадия;
 • бартарафсозии деформатсияи модарзодии узви таносули мардона;
 • барқарорсозии найчаи бачадон ҳангоми ҳамли дохилинайчагӣ;
 • рафъи часпишҳои пурра ва нопурраи пӯсти байни ангуштон ҳангоми синдактилия;
 • бурида гирифтани холҳои калон ва невусҳои пигментӣ ва ғ. 

Амалиёти  эстетикӣ – ин истифодабарии усулҳои ҷарроҳии пластикӣ  бо мақсади беҳтарсозии  симои зоҳирӣ ва чеҳраи инсон аст. Ин амалҳо ба мардум имкон медиҳанд, ки аз баъзе мушкилоти вобаста ба саломатии  худ раҳо шаванд ва то ҳадде шакли дилхоҳи зоҳирии худро дарёфт намоянд ва аз намуди зоҳирии худ розӣ бошанд. Ҷарроҳии  эстетикӣ дар худ фарогири чунин амалиётҳост:

 • Ҷавонсозии рӯй (фейслифтинг) ҳангоми пайдоиши ожангҳои синну солӣ;
 • лифтинги мавзеи пешона;
 • пластикаи пилкҳо (блефаропластикаи болоӣ ва поёнии пилки чашмон;
 • пластикаи пилкҳо ҳангоми деформатсияҳои скарӣ ва дефектҳои посттравматикӣ;
 • пластикаи бинӣ (ринопластикаи кушода ва пушида);
 • пластикаи сӯфраи гуш (отопластика);
 • пластикаи лабҳо (хейлопластика);
 • пластикаи манаҳ (ментопластика);
 • пластикаи мавзеи гардан;
 • пластикаи шикам (абдоминопластика, липосаксия);
 • бурида гирифтани ташкилаҳои хушсифати бадан (гемангиома,

фиброма,  липома ва атерома);

 • хурду калонсозии ғадуди шир (маммопластика);
 • сохтани ғадуди шир пас аз амали ҷарроҳии мастэктомия;
 • амалиёти шинонидан ва боло бардоштани абрувон;
 • амалиёти шинонидани (трансплантатсия) мӯйи сар  ба шахсони тоссар.

Ғайр аз амалҳои микроҷарроҳии реконструктивӣ ва пластикӣ дар ШМҶРП ҳамчунин амалҳои ҷарроҳии умумӣ аз қабилӣ ҷоғар (зоб), тамоми намудҳои  чурраи навзодон ва калонсолон, эхинококкэктомия ва амалҳои ҷарроҳӣ дар рагҳои хунгард бо истифода аз техникаи претсизионӣ (истифодаи асбобҳои микроҷарроҳӣ, маводҳои дӯхти нозук ва калонкунии оптикӣ) иҷро карда мешаванд.

Ба ниёзмандони ин гуна хизматрасониҳо ҳамарӯза аз рӯзи душанбе то ҷумъа аз соати 16:00 то 17:30 ва рӯзи шанбе аз соати 09:00  то соати 12:00 аз тарафи доктори илмҳои тиб, узви вобастаи Академияи илмҳои тибби Ҷумҳурии   Тоҷикистон, профессор Убайдулло Қурбон  муоина ва маслиҳатҳои тиббии ройгон дода мешавад.

 Барои донишҷӯёни ниёзманди ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино ва донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон  имтиёзҳо пешбинӣ шудаанд.

АЗ ИМКОНИЯТҲОИ ШУЪБАИ МИКРОҶАРРОҲИИ РЕКОНСТРУКТИВӢ ВА ПЛАСТИКӢ САРИ ВАҚТ  ИСТИФОДА БАРЕД!

Суроға: 734003; шаҳри Душанбе, шаҳраки тиббӣ, кӯчаи Санои 33.

Маркази Ҷумҳуриявии илмии ҷарроҳии дилу раг. Ошёнаи дуюм.

Шуъбаи микроҷарроҳии реконструктивӣ ва пластикӣ.

Телефонҳо барои тамос: 907-71-51-21; 907-76-92-29; 935-27-20-23.

Почтаи электронӣ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Суратҳисоби бонкӣ

Суратҳисоби бонкии Донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон барои қабули маблағҳои шартномавӣ тасдиқ гардид

 

ҲИСОБИ МАХСУСИ РАЁСАТИ МОЛИЯИ н.ДАНҒАРА

АМОНАТБОНК ДАНҒАРА №59

р/с    20204972600034359000

к/с    20402972316264

БИК  350101626

Маблағи пардохти таҳсил барои як сол вобаста ба факултет:

ТИББӢ – 7700 ПЕДИАТРӢ – 6160 СТОМАТОЛОГӢ – 8690


Бо мақсади ба анҷом расонидани фаъолияти комиссияи қабули ДДТХ дар соли таҳсили 2016-2017 ва таҳия намудани фармонҳои қабул ба сафи донишҷӯён аз довталабоне, ки дар гуруҳҳои шартномавӣ номнавис шудаанд дархост карда меешавад, ки то санаи 30.05.2016 маблағи таҳсилро ба суратҳисоби ДДТХ пардохт намоянд. 

Page 4 of 8

Таърихи ДДТХ

Our partners
 

Тамос бо мо

МТД "Донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон"

 • Суроға: н.Данғара, кӯчаи Исмат Шариф - 3
 • Телефон: +992 3312 21034
 • Факс: +992 3312 21035
 • Email: info@khatmedun.tj
 • Шуъбаи таҳлил, назорат ва робита бо ҷомеа: +992 3312 21029

Маводҳои муфид