Скачать шаблон Joomla с JooMix.org

Шуъбаи барномасозӣ ва молия

ЗАРИПОВ НУРИДДИН НУРАЛИЕВИЧ

Аз соли 2021 сардори шуъба мебошад.

Шӯъбаи барномасозӣ ва молияи До- нишгоҳи давлатии тиббии Хатлон дар асо- саи Қарори Шурои олимон аз 27-уми марти соли 2021, № 08/03 ба фаъолият шуруъ на- мудааст.

Вазифаҳои асосии шӯбаи барнома- созӣ ва молия таҳия намудани лоиҳаи бар- номаи миёнамӯҳлати хароҷотӣ, буҷаи пеш- биникунанда, ҳамчунин буҷаи соли ояндаи ДДТХ, таҳия ва омода намудани басти ва- зифаҳои кормандони раёсати донишгоҳ ва зерисохторҳои он, таҳия ва омода намудани харҷномаҳои хароҷотии раёсати донишгоҳ мебошад.

Дар шуъба тибқи ҷадвали басти ва- зифаҳо 2 воҳиди кори тасдиқ шудааст: иқти- содчии калони меҳнат ва маош Шарипов Ғ. ва мутахассиси оид ба дурнамои рушди иқтисод Девонаев З.А. фаъолият мекунад.

 

 

 

 
 

Отдел финансового планирования

 

ЗАРИПОВ НУРИДДИН НУРАЛИЕВИЧ

С 2021 года является начальником отдела. Отдел финансового планирования

Хатлонского государственного медицинско- го университета создана на основании ре- шения Учёного совета от 27-го марта 2021 года, № 08/03.

Основными задачами отдела финан- сового планирования являются разработка проекта среднесрочной расходной програм- мы, прогнозного бюджета, а также бюджет ХГМУ на следующий год, разработка и под- готовка обязанностей для сотрудников уни- верситета и его подразделений, подготовка расходной части бюджета вуза.

На данный момент, в отделе утверж- дено два штата: старший экономист по тру- ду и заработной плате - Шарипов Г. и специ- алист по перспективам экономического развития - Девонаев З.А.

Таърихи ДДТХ

Our partners
 

Тамос бо мо

МТД "Донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон"

  • Суроға: н.Данғара, кӯчаи Исмат Шариф - 3
  • Телефон: +992 3312 21034
  • Факс: +992 3312 21035
  • Email: info@khatmedun.tj
  • Шуъбаи таҳлил, назорат ва робита бо ҷомеа: +992 3312 21029

Маводҳои муфид