Скачать шаблон Joomla с JooMix.org

Кафедраи анатомияи нормалӣ, анатомияи топографӣ ва амалияи ҷарроҳӣ, забони лотинӣ

ЗАРИПОВ ИЗАТУЛЛО АБДУЛЛОЕВИЧ

Аз соли 2016 мудири кафедра мебошад Кафедраи Анатомияи одам ва гистология бо қарори Шӯрои олимони Донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон аз 24-уми августи соли 2016 таҳти №01/02 таъсис ёфтааст. Дар асоси қарори Шӯрои олимони Донишгоҳ аз 25-уми августи соли 2017 таҳти № 01/01, бо назардошти тағйиру иловаҳо ба нақша ва барномаҳои таълимӣ, кафедраи “Анатомияи одам ва гистология” ивази ном карда шуда, ба кафедраи “Морфология ва физиологияи одам” табдил дода шуд. Бо қарори Шӯрои олимон аз 28.08.2019, таҳти № 01/08 кафедраи «Морфология ва физиологияи одам» кафедраи «Анатомияи нормалӣ, анатомияи топографӣ ва амалияи ҷарроҳӣ, забони лотинӣ» ном гирифт.Тибқи барномаи таълимӣ, дар ка- федра ба донишҷӯён фанҳои зерин таълим дода мешаванд: анатомияи нормалӣ, анатомияи топографӣ ва амалияи ҷарроҳӣ, забони лотинӣ. То имрӯз дар кафедра 5 ассистент: н.и.т., Сангова Ҳ.Р., Каримов С.С., Холов А.Д., Отахонов Ф.Х., Ҳасанов Д.Д. ва 2 лаборант: Маҳмадавлатова М.С., Шарифзо- да Р.О. фаъолият менамоянд.Дар соли таҳсили 2018-2020 дар конфронси солонаи олимони ҷавон ва до- нишҷӯёни Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикситон ба номи Абуалӣ ибни Сино ва Донишкадаи давлатии тиббии Самарқанд, донишҷӯёни боистеъдоди кафедра Комило- ва Б.И., Саидов М.А., ва Ахмедов Б.Т. ишти- рок намуда, сазовори дипломҳои дараҷаҳои 1 ва 2 гардиданд.Аз соли 2016 то имрӯз зиёда аз 90 таълифоти илмӣ аз ҷониби кормандони ка- федра дар маҷаллаҳои илмии тиббӣ ҷумҳу- риявӣ ва конфронсҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ нашр намуданд. Кафедра дорои 1 маҳфили илмӣ «Анатомони ҷавон» мебошад, ки аъзои он 40 нафар донишҷӯён мебошанд.

      

 

ЗАРИПОВ ИЗАТУЛЛО АБДУЛЛОЕВИЧ

С 2016 года является заведующим кафедрой Кафедра «Анатомия человека и гистология» была основана по решению Учёного совета Хатлонского государственного медицинского университета, от 24 августа 2016 года, №01/02. На основании решения Учёного совета университета от 25 августа 2017 года, № 01/01, с учётом изменений и дополнений в учебной программе, кафедра«анатомия человека и гистология» была пе- реименована на кафедру «Морфологии и физиология человека». Решением Учёного совета от 28 августа 2019 года, № 01/08, кафедра «Морфология и физиология чело- века» была переименована на кафедру нормальной анатомии, топографической анатомии и оперативной хирургии, латинского языка.Согласно учебному плану, на кафедре студенты обучаются следующим дисциплинам: анатомия человека, оперативная хирургия и топографическая анатомия, латинский язык. На сегодняшний день, состав кафедры состоит из 5-и ассистентов: к.ф.н., Сангова Х.Р., Каримов С.С., Холов А.Д., Отахонов Ф.Х., Хасанов Д.Д. и 2 лаборанта: Махмадавлатова М.С., Шарифзода Р.О.В 2018-2010 учебном году, на еже- годной конференции молодых ученых и студентов ТГМУ им. Абуали ибни Сино и Самаркандского государственного медицинского института, талантливые студенты кафедры Комилова Б.И., Саидов М.А. и Ахмедов Б.Т. выступили с докладами и были награждены дипломами 1 и 2 степени.С 2016 по настоящее время, со стороны сотрудников кафедры опубликовано более 90 научных работ в республиканских медицинских журналах. На кафедре действует 1 научный кружок «Юные анатомы», членами которого являются 40 студентов.

 

Таърихи ДДТХ

Our partners
 

Тамос бо мо

МТД "Донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон"

  • Суроға: н.Данғара, кӯчаи Исмат Шариф - 3
  • Телефон: +992 3312 21034
  • Факс: +992 3312 21035
  • Email: info@khatmedun.tj
  • Шуъбаи таҳлил, назорат ва робита бо ҷомеа: +992 3312 21029

Маводҳои муфид